Secretariat Acc

Chennai(2019-2020)

Smt. R. Vijyalakshmi
Secretary General
Shri N. Ravikumar
Joint Secretary
Shri K. Balasubramanyam
Deputy Secretary
Ms. S. Mathuram
Asst. Secretary
Shri R. Sampath
Library Clerk
Shri B. Maheshkumar
Clerk
Shri S. Rajan
Messenger
Shri S. Arulprakasam
Office Assistant

Secunderabad(2019-2020)

Shri G. Ramanjaneyulu
Deputy Secretary
Shri G. Dayanand
Assistant Secretary
Shri K. Suryanarayana
Typist Clerk
Shri N. Nagaraju
Office Assistant

Visakhapatnam(2019-2020)

Shri T. ThrinadhaRao
Deputy Secretary
Shri P. Nagaraju
Typist Clerk
Shri M. Surya Prakash
Office Assistant

Vijayawada(2019-2020)

Shri N. Rajarao
Joint Secretary
Shri P. SrinivasaRao
Office Assistant