Past Presidents

Kommireddi Suryanarayanamurthi Naidu

1928 - 1929

Narayandas Girdhardas

1930 - 1943

P.T.Kumaraswami Chetty

1931 - 1934

C.Seshachalam

1944 - 1946

N.Rama Rao

1947 - 1947

Guntur Narasimha Rao

1948 - 1950

T.V.Ethirajulu

1951 - 1951

P.Suryanarayana

1952 - 1953

J.V.Somayajulu

1954 - 1955

V.Venugopal

1956 - 1957

V.Emberumanar Chetty

1958 - 1960

S.Venkatarangam

1961 - 1961

Jayantilal P.Sanghrajka

1962 - 1963

P.Brahmayya

1964 - 1965

V.G.S.V.Prasad

1966 - 1968

Rasiklal M.Metha

1969 - 1970

Y.Venkanna Chowdary

1971 - 1972

T.S.Krishnamurthi

1973 - 1974

V.R.Bakthavatsalam

1975 - 1976

V.L.Dutt

1977 - 1978

P.Bhoja Shetty

1979 - 1980

J.K.Bhuwalka

1981 - 1982

L.V.Ramaiah

1983 - 1983

V.Ravindranath

1984 - 1984

S.Nandagopal

1985 - 1986

P.S.Bhashyam

1987 - 1987

V.Mohan Rao

1988 - 1989

V.Sethuram

1989 - 1989

S.Mohan Das

1990 - 1991

K.V.Govinda Rao

1991 - 1992

D.Parthasarathy Reddy

1992 - 1993

Harbhagwandas P.Arora

1993 - 1994

K.Sankarakrishnan

1994 - 1995

P.S.Kumar

1995 - 1996

J.Venkataramana

1996 - 1998

S.Seetharamaiah

1998 - 2000

A.Bhawarlal Nahar

2000 - 2001

Y.Sambhu Prasad

2001 - 2002

C. Venkatachalam

2001 - 2003

S.S. Rajsekar

2003 - 2005

Sailesh R. Mehta

2005 - 2006

Baboolal P. Rathore

2006 - 2007

G. Sudhakar

2007 - 2008

K.B.Narashima Prasad

2008 - 2009

V. Upendran

2009 - 2010

Kailashmull Dugar

2010 - 2011

D. S. Balachandra Babu

2011 - 2012